Väliseestlane plaanib Tallinna 600 miljoni kroonist tivolit


BNS 13.05.2010

Kanadas elav väliseestlane Raoul Langvee otsib läbi kohaliku kogukonna investoreid Tallinnasse Kopli lahe äärde kavandatavale lõbustuspargile, mille maksumuseks hindab ta 50 miljonit USA dollarit.

Kanada eestlaste ajaleht Eesti Elu avaldas aprillikuu lõpus OÜ Tallinna Tivoli pressiteate, mille kohaselt on ettevõtte eesmärk ehitada Tallinna täismõõdus lõbustuspark.

"Me töötame pingeliselt, et kindlustada pargile ideaalne asukoht mere ääres, vähem kui neli kilomeetrit kesklinnast ja sadamast," seisab teates.

Projekti eestvedaja ja investorite otsija Langvee on Kanada eestlaste kogukonnas tuntud. Sealsete eestlaste mureks on Torontos asuva Eesti Maja olukord ja selle väljavaated. Majaga seotud probleemidele lahenduse leidmiseks loodi hiljuti vastav komitee, mille mänedžeriks sai Langvee.

Tallinna Tivoli, mille kohta puudub seni info nii äriregistris kui krediidiinfos, esitas sel kolmapäeval Tallinna linnavalitsusele taotluse detaiplaneeringu algatamiseks. Taotlus puudutab Kopli lahe ääres Paldiski maanteest mere poole jäävat krunti aadressil Paldiski maantee 80b.

Praegu on tegemist sihtotstarbeta maaga, detailplaneeringuga taotleb firma maale ärimaa staatust ja ehitusõigust sinna lõbustuspargi rajamiseks.

Taotluse esitas Tallinnas Tallinna Tivoli nimel Kalev Kallemets, kes kuulub Eesti Elus ilmunud pressiteate põhjal firma juhtkonda. Ettevõtte kolmas juht on pressiteate järgi diplomeeritud ehitusinsener Priit Aakre.

Tallinna Tivoli plaanib lõbustusparki kõigile vanusegruppidele. "Sinna tulevad nii mõnedki ainult sellele kohale omased lõbustused - Ameerika mäed, veeatraktsioonid, oma osa on väikestele külastajatele. Töötame praegu välja "rahvuslikku" teemat," seisab pressiteates koos lubadusega peatselt täiendavat infot anda.

Firma eesmärgiks on teenindada 600.000 inimest aastas. Teates tuuakse välja, et Eestis pole ühtegi sarnast kohta ja teised lõbustuspargid Põhja-Euroopas saavutavad sellise või kõrgema külastajate arvu ja teenivad normaalselt kasumit.

"Hoolikalt kokku pandud äriplaaniga teenib Tallinna Tivoli ka investoritele korralikult tagasi sinna paigutatud raha," märgib firma.

Lõbustuspark on plaanis avada 2013. aastal ning praegu käib töö professionaalsete konsultantidega pargi disaini, teema ja väljanägemise kallal.

Pargi eelarveks on ette nähtud 50 miljonit USA dollarit. Projekti finantseerimise osas on ettevõte enda teatel saavutanud märkimisväärseid edusamme.

Investeeringute hetkevajadus on 250.000 dollarit ning firma pakub enda väitel potentsiaalsetele investoritele suurt tasuvust, põhikapitali osalust, selget väljumisplaani ja teatud garantiisid, mis on omased vaid sellistele ettevõtetele.

"Pakume investeerimisvõimalust 50 korda 5000 dollarit. Investorid saavad 60-protsendilise osaluse firmas enne sildfinantseerimist, pärast seda on nende osalus 18 protsenti. Saadavaid vahendeid kasutatakse peamiselt detailplaneeringu tegemiseks, lõbustuspargi projekteerimiseks ja üksikasjaliku äriplaani koostamiseks," seisab pressiteates.

Tallinna Tivoli loodab jääda suuremas osas eestlaste omandusse ja kutsub kogukonda üles osalema projektis investeeringute või annetuste kaudu. Raha eest pakub firma ka nimepanemisõiguseid.