Rakvere valla Arkna küla veerajatised projekteerib SwecoBNS 13.05.2010

Rakvere vallas asuva Arkna küla veevarustuse ja kanalisatsioonitrassid, veevarustuse pumpla ja reoveepuhasti ning kanalisatsioonipumpla projekteerib Sweco Projekt AS, ehitustööd teeb AS Terrat.

Sweco Projekti keskkonnaosakonna tehnoloogi Mart Taklai sõnul on uue veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi vajadus tingitud vana süsteemi amortiseerumisest.

Rakvere vallavanem Aivar Aruja rääkis, et Arkna küla elanikud saavad hakata kasutama kõigile nõuetele vastavat joogivett sügisel.

200 inimekvivalendile mõeldud veepuhasti on täisautomaatne, kaugjärelevalve all ning inimtöö ja hoolduse vajadus on minimaalne.

Arkna küla veeprojekti projekteerimis- ja ehitustööde kogumaksumuseks on riigihanke aruande järgi 7,14 miljonit krooni. Taklai ütles BNS-ile, et projekteerimistööde maksumus on sellest pisut üle 200.000 krooni.

Veeprojekti rahastatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2009. aasta veemajandusprogrammi reoveekäitluse alamprogrammist.