Pärnu Vesi käivitab 240-miljonilise veemajandusprojekti


BNS 13.05.2010

Pärnu linna vee-ettevõte AS Pärnu Vesi käivitab Pärnu kesklinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise projekti, mille maksumus on kokku 239,3 miljonit krooni.

Pärnu Vesi sai enda teatel teisipäeval sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus loa kasutada projektis Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahendeid, toetuse suurus on 129,9 miljonit krooni.

Projekti piirkonda jäävad kesklinna alad, mille veevarustuse ja kanaliseerimise probleemid jäid praegu ehitusjärgus oleva veemajandusprojekti käigus lahendamata.

Käivitatavas ehitusetapis rajab Pärnu Vesi ühisveevärgi ja kanalisatsiooni Riia maantee, Metsa, Raja ja Papiniidu tänavate vahelises kvartalis, kus see seni puudus. Samuti on projektiga haaratud Suur-Jõekalda piirkond.

Ehitus puudutab 5000 elaniku vett ja kanalisatsiooni. Investeerimisprogrammi järgi avaneb ühisveevärgiga liitumise võimalus 950 inimesele ja ühiskanalisatsiooniga 1050 inimesele.

Ehitamisele või rekonstrueerimisele kuulub 52 kilomeetrit torustikke, sealhulgas 19,7 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikke, 16,5 kilomeetrit joogiveetorustikke ja 15,7 kilomeetrit sademeveetorustikke. Ehitatakse kolm reoveepumplat ja rekonstrueeritakse Mere pumbamaja.

Pärnu Vesi teeb omavahenditest aastatel 2010-2013 kulutusi 59,54 miljoni krooni ulatuses, samuti tasub abikõlbmatu käibemaksu 39,88 miljonit krooni.

Koos ehitusjärgus oleva Kesklinna, Rääma ja Ülejõe projektiga on Pärnu Vee veemajandusprojekti kogumaksumus 409,67 miljonit krooni. Kokku on võimalik saada projekti toetusena Ühtekuuluvusfondilt 235,95 miljonit krooni, millele lisatakse ettevõtte omafinantseeringuna 105,44 miljonit krooni ja tasutakse kogu projekti kuludelt 68,28 miljonit krooni käibemaksu.

Pärnu Vesi kuulutab lähipäevil välja projekteerimishanke, ehitushankeni jõuab firma 2011. aasta kevadel. Ehitustöid on plaanis alustada 2011. aasta sügisel, need kestavad üle kahe aasta ehk 2013. aasta lõpuni.