Tallinna Linnahalli äärse sadama planeering läks volikokku


BNS 12.05.2010

Tallinna linnavalitsus otsustas kolmapäevasel istungil saata volikokku kehtestamisele Logi tänav 8, 9 ja 10 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu, mis annab õiguse linnahalli kõrvale väikelaevade sadama rajamiseks.

Linnahalli naabruses asuvale mereäärsele 12,6 hektari suurusele alale on lisaks sadamale plaanis rajada üks kuni kuuekorruseline äriruumidega korterelamu ning üks kuni viiekorruseline ärihoone, avalikult kasutatav rannapromenaad, teedevõrk ning haljastus.

Logi tänav 8 ja Logi tänav 10 kinnistud kuuluvad OÜ-le Logi Projekt, transpordimaa sihtotstarbega krundid ja Logi tänav 7 ning Logi tänav 9 kinnistu kuuluvad Tallinna linnale ning üks kinnistu AS-ile Tallina Sadam.

Lähialal paikneb praegu Tallinna Sadama loodekai tollitsoon, mis tulevikus peaks ümber korraldatama kruiisilaevade vastuvõtukohaks.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles OÜ Logi Projekt. Linn algatas planeeringu koostamise 7. detsembril 2005 ja võttis planeeringu vastu 30. juunil 2008. Planeeringu koostas AS Ea Reng.

Kinnisasja omanik Logi Projekt kohustub rannapromenaadi koos haljastuse ja kaldakindlustusega ning välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni pärast väljaehitamist linnale tasuta üle andma.

Alale jahisadama väljaarendamise eelduseks on finantsabi saamine Euroopa Liidu struktuurifondidest. Sadama rajatised ehitab välja ja hakkab haldama selleks loodud MTÜ Vanalinna Jahisadam.

Kinnisvaraarendaja AS TTP asutatud MTÜ Vanalinna Jahisadam käivitas hanke Tallinna linnahalli kõrvale väikelaevade sadama rajamiseks möödunud nädalal.

Hanget korraldab Teede Projektijuhtimise AS. Hankele saab pakkumisi esitada 18. maini.

Lisaks võttis Tallinna linnavalitsus istungil vastu Lasnamäel asuva Suur-Sõjamäe 29b krundi ja lähiala detailplaneeringu, mis loob võimaluse rajada 9,22 hektari suurusele alale kokku 44 kuni neljakorruselist äri- ja tootmishoonet.

Suur-Sõjamäe tänav 29b tootmismaa sihtotstarbega hoonestamata ligi 6,4 hektari suuruse kinnistu omanik on Tallinna linn. Suurema osa krundist moodustab võsastunud soine jäätmaa, kuhu on veetud pinnasetäiteks ehitusjäätmeid.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles AS Lasnamäe Tööstuspark, uue ärinimega AS Tallinna Tööstuspargid. Linn algatas planeeringu koostamise 1. juulil 2009. Planeeringu koostas AS K-Projekt.