Kohtla-Järve remondib linna keskuse teed


BNS 12.05.2010

Kohtla-Järve linnavalitsus kuulutas välja riigihanke linna keskuse teede rekonstrueerija leidmiseks.

Eduka pakkuja viimase kolme majandusaasta keskmine netokäive teede ehitamise osas peab olema vähemalt 60 miljonit krooni aastas. Juhul kui pakkuja on tegutsenud vähem kui kolm aastat, siis arvutatakse tee-ehitustööde keskmine netokäive tegutsetud aja käibe keskmisena.

Ühtlasi peab pakkuja olema viimase viie aasta jooksul teostanud vähemalt kaks antud hankele analoogset tee-ehitustööd, kokku vähemalt 20 miljoni krooni mahus.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 2. juuni, pakkumised avatakse samal päeval.

Hankelepingu kestus on 13 kuud.