Linn võtab vastu Lasnamäe äri ja tootmishoonete planeeringu


BNS 11.05.2010

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäevasel istungil võtta vastu Suur-Sõjamäe tänav 29b krundi ja lähiala detailplaneeringu, mis loob võimaluse rajada 9,22 hektari suurusel alale äri- ja tootmishooned.

Detailplaneering annab võimaluse rajada alale moodustatavatele kruntidele kokku 44 kuni neljakorruselist äri- ja tootmishoonet.

Planeeritav maa-ala asub Suur-Sõjamäe tänava äärses tööstusrajoonis, jäädes raudtee ja Suur-Sõjamäe tänava vahele.

Suur-Sõjamäe tänav 29b tootmismaa sihtotstarbega hoonestamata ligi 6,4 hektari suuruse kinnistu omanik on Tallinna linn. Suurema osa krundist moodustab võsastunud soine jäätmaa, kuhu on veetud pinnasetäiteks ehitusjäätmeid.

Planeeritava ala kontaktvööndi hoonestust iseloomustavad suured lao- ja tootmishooned. Planeeritava maa-alaga külgneval alal on algatamisel Suur-Sõjamäe tänav 29a kinnistu detailplaneering, millega nähakse ette kinnistu jagamine ning tootmis- ja/või ärihoonete ehitamine.

Hoonestatavate kruntide pindalad jäävad vahemikku 2523-5361 ruutmeetri, kruntidele võib ehitada vastavalt krundi suurusele kaks kuni neli kuni neljakorruselist hoonet.

Alale on kavandatud 487 parkimiskohta, neist suur osa hoonete keldrikorrustele.

Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga ning koostatava Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringuga. Detailplaneeringu koostas AS K-Projekt.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles AS Lasnamäe Tööstuspark (uue ärinimega AS Tallinna Tööstuspargid).

Planeering algatati Tallinna Linnavalitsuse 1. juuli 2009 korraldusega.