Põlenud turuhoone lammutamine maksab ligi 100.000 krooni


BNS 05.05.2010

Tulekahjus hävinud Nõmme turuhoone rusude lammutamine maksab ligi 100.000 krooni, Tallinn loodab eluohtlikud varemed lammutada järgmise nädala lõpuks.

Lammutamist saab alustada pärast politseiuurijate ekspertiisi lõpetamist. Selleks on Nõmme Turg võtnud lammutamiseks hinnapakkumised ning esialgne lammutamise maksumus on 89.000 krooni, millele lisandub käibemaks, selgub Nõmme linnaosavanema Rainer Vakra kolmapäeval linnavalitsusele esitatud ülevaatest.

Nõmme turu hooned, rajatised ja inventar on kindlustatud Ergo Kindlustuses kogusummas 15.280.010 krooni. Mahapõlenud turuhoone taastamisväärtus oli kindlustuspoliisis määratud kuni 6,5 miljonit krooni.

Nõmme Turg esitas avalduse kindlustushüvitise saamiseks esmaspäeval ning hindas kahju esialgseks suuruseks 6,5 miljonile kroonile. Ergo Kindlustuse AS-i esindaja on teatanud, et firma praktiseerib avansi korras hüvitise maksmist juhtudel, kui hoone lõpliku taastamismaksumuse kindlaksmääramine võtab aega. Kindlustuse prognooside kohaselt võib nendepoolse ehituseksperdi taastamiskalkulatsiooni koostamine võtta paar nädalat.

Tallinn kavatseb turuhoone taastada ja uuesti külastajatele avada veel sellel aastal. Hoone ehitusprojekti aluseks võetakse säilinud originaalprojektid kuid kindlasti arvestatakse uue hoone ehitamisel tänapäevaste tuleohutusnõuetega.

Tallinna kavatseb turuhoone taastamiseks raha ette näha linna 2010. aasta esimeses lisaeelarves.

Nõmme turuhoone põlengust sai päästeameti häirekeskus teate eelmise nädala neljapäeva hilisõhtul kell 23.36. Kaks minutit hiljem kohale jõudnud päästjatel hoonesse siseneda ei õnnestunud, sest põlesid mõlemad korrused.

Päästjad asusid kustutama turuhoone põlengut ning kaitsma lähedusse jäävaid ehitisi. Tule levik peatati kell 0.30 öösel ning lõplikult kustutati hommikuks. Hoones olid olemas kõik vajalikud signalisatsioonisüsteemid. Häireteatele reageeris turu turvamees, kes avastas põlengu ja informeeris koheselt häirekeskust.

Muinsuskaitse all olnud turuhoone hävis tulekahju tagajärjel täielikult. Kuuma- ja veekahjustusi said ka mõned turuhoonega külgnenud kioskid, samuti turuhoone vastas asuva hoone aknad.

Nõmme Turg oli reedel suletud koristustöödeks ning alates laupäevast jätkub turul avalettidel igapäevane tegevus. Enamik turuhoones kaubelnud müüjatest jätkavad kauplemist avalettidel.

Tallinn restaureeris Robert Natuse projekti järgi ehitatud Nõmme turuhoone eelmisel aastal ning see avati külastajatele mullu sügisel. Hoone taastati originaaljooniste järgi ning hoonest oli autentne ligikaudu kolmandik välislaudisest ning osa seesmisi puitkonstruktsioone. Taastamine maksis toona ligi 3,5 miljonit krooni.

Turuhoone oli Tallinnas unikaalne, kuna see oli ainus spetsiaalselt projekteeritud ja ehitatud puitkarkassiga turuhoone.