Tallinn võtab vastu külmhoone tootmishoonete planeeringu


BNS 04.05.2010

Tallinn kavatseb istungil vastu võtta Lasnamäel aadressil Peterburi tee 42 asuva kinnistu detailplaneeringu, mille järgi plaanib kinnistu omanik Premia Tallinna Külmhoone AS krundile rajada kuni 12 tootmishoonet.

Planeering näeb ette 3,71 hektari suurusel maa-alal asuva kinnistu osalise sihtotstarbe muutmise, kinnistu jagamise kolmeks tootmismaa ja üheks äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramise koos olemasolevate ja rekonstrueeritavate hoonetega kokku kuni 12 hoone rajamiseks.

Kavas on ehitada kaks ühe maa-aluse parkimiskorrusega kuni kuuekoRruselist äri- ja tootmishoonet, üks kuni viiekorruseline äri- ja tootmishoone, kolm kuni kolmekorruselist tootmishoonet ja kuus ühekorruselist tootmishoonet.

Planeeritaval alal asuva tootmismaa sihtotstarbega 33.076-ruutmeetrisel Peterburi tee 42 kinnistul asuvad paekivist ja silikaatkivist ehitatud hooned: jäätisevabrik, külmhoone tsehh, pumbajaam, kontorihoone, kompressori tsehh, katlamaja-pesumaja, garaaž, materjalide ladu ja kaks alajaama. Praeguseks on lammutatud vana jäätisevabrik ja vana juustuladu.

Planeeringualale on kavandatud kokku 405 parkimiskohta.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 2003. aasta mais Tallinna Külmhoone AS, planeeringu koostas OÜ A&L Arhitektuuribüroo.

Tallinna linnavalitsus võtab kolmapäeval vastu ka Mustamäe linnaosas asuva Mäepealse 21a kinnistu detailplaneeringu, mis näeb ette 0,86 hektari suurusel planeeritaval maa-alal asuvale kinnistule ehitusõiguse määramise kuni kuue maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone rajamiseks.

Ärihoonesse tulevad bürood, autode müügisalong ja -teeninduskeskus.

Mäepealse 21a kinnistu suurus on 7359 ruutmeetrit ja maakasutuse sihtotstarve ärimaa. Krunti kasutatakse sõidukite müügiplatsina, mille keskosas paikneb ühekorruseline kontorihoone, mis planeeringulahenduse kohaselt lammutatakse.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 2008. aasta veebruaris AS SEB Liising. 2009. aasta juunis on Auto One OÜ-ga sõlmitud planeeringu koostamise ja koostamise rahastamise õiguse üleandmise leping. Planeeringulahenduse koostas AS Nord Projekt.

Tallinna linnavalitsus plaanib kolmapäeval vastu võtta ka Põhja-Tallinna linnaosas Kalamajas aadressil Valgevase 11, 11a ja Kotzebue 22c asuvate kruntide ning lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuga on 0,90 hektari suurusel planeeringualal kavas muuta Valgevase 11a kinnistu maakasutuse sihtotstarve tootmismaast 95 protsendi ulatuses elamumaaks ja viie protsendi ulatuses ärimaaks ning Kotzebue 22c kinnistu maakasutuse sihtotstarve ärimaast elamumaaks.

Planeeringuga määratakse moodustatavatele kruntidele ehitusõigus viie kuni neljakorruselise maa-aluse korrusega korterelamu, ühe kuni kolmekorruselise äripindadega kortermaja ja ühe kuni kolme kolmekorruselise maa-aluse korrusega korterelamu rajamiseks ning täpsustatakse olemasoleva kolmekorruselise korterelamu ehitusõigust.

Planeeritaval maa-alal asuvad OÜ Sorensen Investile kuuluv ärimaa sihtotstarbega Kotzebue 22c kinnistu, korteriomanditeks jagatud elamumaa sihtotstarbega Valgevase 11 kinnistu ja AS-i Akronto tootmismaa sihtotstarbega Valgevase 11a kinnistu.

Osaliselt jääb planeeringualale ka Tallinna linna omandis olev transpordimaa sihtotstarbega Kotzebue ja Vana-Kalamaja tänava lõik. Lisaks jääb alale reformimata riigimaad.

Detailplaneeringu koostamist taotles 2003. aasta juunis AS Hansa Capital, endise ärinimega AS Hansa Liising. Planeeringu koostas K-Projekt AS.