Tallinn saab Karjamaa pargi


BNS 28.04.2010

Tallinna nimekomisjon soovitab määrata Põhja-Tallinna linnaosas Karjamaa asumisse rajatavale pargile nimeks Karjamaa park.

2009. aastal lammutati Põhja-Tallinnas Karjamaa 3 maaüksusel asunud amortiseerunud lasteaiahoone ning korrastati territoorium. Krundi kõrvale ehitati uued parkimiskohad ning kõrvalkrundile lastemänguväljak ja koerte harjutusväljak. Tänavu on kavas rajada neid kaht krunti hõlmav park.

Kuna Karjamaa asumis rohkem parke ei ole, esitas Tallinna abilinnapea Deniss Boroditš nimekomisjonile ettepaneku anda rajatavale pargile ametlikult Karjamaa pargi nimi.

Tallinna nimekomisjon arutas nimeettepanekut ning leidis üksmeelselt, et Karjamaa park on sobiv nimi sellele alale.

Põhja-Tallinna valitsus on ettepaneku kooskõlastanud ning nimekomisjon palub linnavalitsusel määrus esimesel võimalusel jõustada.