Tallinn võttis vastu Peterburi tee ärihoonete planeeringu


BNS 28.04.2010

Tallinna linnavalitsus võttis kolmapäevasel istungil vastu Lasnamäe linnaosas Peterburi teel asuvate kinnistute detailplaneeringu, mis annab õiguse alale kuni 12 äri- ja tootmishoone ehitamiseks.

Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse ligi kuue hektari suurusel maa-alal kokku kaheksa krunti, sealhulgas ühe ärimaa, nelja äri- ja/või tootmismaa, ühe tootmismaa ja kahe transpordimaa sihtotstarbega krunti.

Kruntidele määratakse ehitusõigus kokku kuni 12 hoone, sealhulgas kahe kuni kaheksakorruselise büroohoone, kolme kahe- kuni kaheksakorruselise ja nelja kuni kolmekorruselise äri- ja/või tootmishoonee ning kolme ühekorruselise tootmishoone rajamiseks.

Kolmel planeeritaval krundil on lubatud rajada kaks maa-alust parkimiskorrust.

Planeeringualasse jääva Peterburi tee 94a tootmismaa sihtotstarbega kinnistu omanik on OÜ Saare Dolomiit-Väokivi. Peterburi tee 94b ja Peterburi tee 94c tootmismaa sihtotstarbega kinnistute omanik on OÜ Paekivitoodete Tehas.

Linnavalitsus võttis kolmapäeval vastu ka Mustamäe tee 20 kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise ülesanded on Kristiine linnaosas 2,63 hektari suurusel maa-alal asuva Mustamäe tee 20 kinnistu jagamine kolmeks krundiks ning ehitusõiguse määramine kuni viiekorruselise hoone rajamiseks. Hoonesse on kavandatud Kristiine kultuurikeskus ja raamatukogu.

Ühtlasi võttis linnavalitsus vastu kesklinnas asuva 0,81 hektari suuruse maa-ala kohta koostatud Tatari 51 kinnistu detailplaneeringu, millega on kavandatud muuta Tatari tänav 51 kinnistu tootmismaa maakasutuse sihtostarve ärimaaks ning määratud ehitusõigus ja krundi kasutamise tingimused kuue maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks.

Linnavalitsus kiitis heaks veel Puhkekodu tee 55a kinnistu detailplaneeringu, millega on kavandatud Pirita linnaosas 0,3 hektari suurusel planeeritaval maa-alal asuva kinnistu sihtotstarbe muutmine sotsiaalmaast elamumaaks ning kinnistule ehitusõiguse määramine kahekorruselise üksikelamu rajamiseks.