Tallinna polütehnikumi remondihange sai 10 pakkumust


BNS 27.04.2010

Aadressil Pärnu maantee 57 ja aadressil Liivalaia 2 asuva kahe Tallinna polütehnikumi õppehoone renoveerimise riigihankele laekus 10 pakkumist.

Tehnikumi direktor Kalle Sammal ütles BNS-ile, et pakkujate hulgas on kõik suuremad Eesti ehitusfirmad. Ta lisas, et hanke võitja võib selguda mai keskel.

Töövõtja peab koostama õppehoonete, nende tehnosüsteemide ja krundi rajatiste tööprojektid ning tegema ehitustööd.

Pärnu maantee õppehoone läheb täielikult renoveerimisele vastavalt ehituse põhiprojektile.

1957. aastal ühiselamuks ehitatud Liivalaia tänava õppehoone on aastatel 2005-2006 renoveeritud peaaegu täielikult õppe- ja võimla-sööklahooneks.

Töövõtja peab renoveerima Liivalaia tänava õppehoone välisfassaadi koos hüdroisolatsiooniga. Töövõttu kuulub ka tehnokommunikatsioonide väljaehitamine, täiendamine ja sidumine Pärnu maantee õppehoonega ehituse põhiprojektis toodud mahus.

Pakkuja ülesandeks on peatöövõtt ehitusobjektil. Muuhulgas peab töövõtja tasuma kõik projekteerimise, ehituse ja valminud ehitise kasutuselevõtuga seotud lõivud ja tasud.

Hankelepingu kavandatav alguskuupäev on 14. mai ja lõppkuupäev 31. detsember. Ehitustöö garantiiaja kestus on kolm aastat.