Nõmme uue raudteeülesõidu eskiis sai mitmeid ettepanekuid


BNS 27.04.2010

Nõmme eritasandilise raudteeületuskoha detailplaneeringu eskiisi eellahendus sai avalikul arutelul mitmeid ettepanekuid.

Nõmme linnaosa vanem Rainer Vakra ütles BNS-ile, et detailplaneeringu eskiisi eellahenduse kohta oli inimestel erinevaid arvamusi, nii positiivseid kui negatiivseid.

"Tõstatati erinevaid projektiga kaasneda võivaid probleeme nagu liikluskorraldus, kanalisatsioon, liiklusturvalisus."

Kavandatav eritasandiline raudteeületuskoht on kavas rajada olemasoleva ülesõiduga samasse piirkonda Nõmme ja Rahumäe raudteejaama vahele.

Eritasandiline raudteeületuskoht on kavandatud selliselt, et tänav viiakse süvendisse ja raudtee alla rajatakse ringristmik.

"Viimase tasuvusuuringu kohaselt on selgunud aga, et sellise lahenduse ehitamine ning hilisem haldamine on liiga kallis ning lõpptulemusena jääb projekt sellisel kujul miinusesse," selgitas Vakra.

Ta lisas, et olemasolev Nõmme ülesõit on väga suure liikluskoormusega, kuid praegune raudtee ja tänava ristumine ei vasta tänapäevastele ohutusnõuetele.

Vakra sõnul käib praegu avalikustamisperioodil ja avalikul arutelul laekunud ettepanekute ja arvamuste koondamine ning vormistamine. "Seejärel otsustatakse alles, kas selle projekti puhul jõutakse üldse detailplaneeringu algatamiseni."

Vakra sõnul ei ole praeguses faasis võimalik väita, kas selline projekt teostub või ei teostu.

Lisaks Nõmme raudteeülesõidukoha projektile arendab Tallinna linnavalitsus ka Pääsküla raudteeülesõidukoha uuendamise projekti.

Euroopa Ühtekuuluvusfondi toetatava mitmetasandiliste raudteeülesõitude projekti eesmärgiks on ohutuse suurendamine raudteeülesõidul ja liiklusummikutest tulenevate keskkonnamõjude vähendamine.