Jõhvis algas jalakäijate promenaadi ehitushange


BNS 27.04.2010

Jõhvi vallavalitsus kuulutas välja Jõhvi linna rajatava jalakäijate promenaadi ja kergliiklustee ehitushanke.

Jalakäijate promenaad ja kergliiklustee paiknevad paralleelselt 1150 meetri ulatuses koos välisvalgustuse, istepinkide ja haljastusega.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive peab olema vähemalt 25 miljonit krooni, kuid aastas mitte vähem kui käesoleva pakkumuse maksumus.

Tööde kavandatav alguskuupäev on 10. juuni ja lõpp 1. november.

Pakkumusi saab esitada 19. maini.