KIK kinnitas viie jäätmete taaskasutuse projekti toetuse


BNS 26.04.2010

Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) kinnitas viie jäätmete taaskasutuse projekti hulgas ka Rexest Grupp OÜ toetuse, firma plaanib hakata plastjäätmetest ehitusmaterjali tootma.

Samuti sai heakskiidu Horizon Tissue OÜ plaan toota kokku kogutud paberpakendist pehmepaberit, teatas KIK.

Viies projekti saavad kokku ligi 93,8 miljonit krooni Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetust, millele lisandub veel toetuse saaja omaosalus.

Rexest Grupp OÜ projekti käivitumisel on võimalik prügilasse ladestamisest päästa ja ringlusse suunata 2400 tonni plastpakendite jäätmeid, märkis KIK.

Projekti tehnoloogia edasiarendamisel on tulevikus võimalik käitlusse võtta ka muid ohtlikke jäätmeid, sealhulgas meditsiinilisi tarvikuid, põlevkivituhka ning asbesti. Jäätmete töötlemisliin rajatakse Väätsa Prügilasse ning ehitusmaterjalide tootmisliin Mäole.

Horizon Tissue OÜ plaaniks on hakata peamiselt paber- ja kartongpakendist pehmepaberit tootma. Seni on sellist paberit Eestisse imporditud. Projekt aitab muuhulgas leevendada Eesti pakendiettevõtjate ja jäätmekäitlejate muret seoses paberpakendi taaskasutusvõimaluste puudumisega Eestis ja sellest tingitud jäätmete ekspordiga seotud probleeme.

Uue pehmepaberi tootmisliini käivitumisel hakatakse Kehras aastas tootma 15.000 tonnist paber- ja kartongpakendijäätmetest 12.000 tonni pehmepaberit, millest osa müüakse Eestist välja.

Ülejäänud kolme rahastatud projektiga toetatakse jäätmekäitluskeskuse rajamist Lääne-Virumaale, biojäätmete taaskasutamise arendamist Torma prügilas ning biojäätmete käitluskompleksi rajamist Tallinna Prügila territooriumile.

MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus saab jäätmekäitluskeskuse rajamiseks 36,1 miljonit krooni. Horizon Tissue projekt saab 29,5 miljonit krooni. OÜ Tallinna Biojäätmed saab 15,6 miljonit krooni biojäätmete käitluskompleksi jaoks. Rexest Grupi projekt saab toetust 7,9 miljonit ja OÜ Amestop saab biojäätmete taaskasutamise arendamiseks Torma prügilas 4,7 miljonit krooni.

Aprilli alguses lõppes ka jäätmete taaskasutuse teine taotlusvoor, kuhu sarnaselt esimese vooruga laekus väga vähe taotlusi. Kokku 11 projekti toetusesoov on veidi üle 160 miljoni Eesti krooni, kuid vooru eelarveks on ette nähtud 200 miljonit krooni.

Vähene taotluste arv on ühelt poolt tingitud majanduslikest oludedest, kus nõutava omafinantseeringu leidmine on raskendatud, teisalt aga Eesti Energia välja kuulutatud plaanist kasutada lõviosa jäätmetest energia tootmiseks. See aga vähendab tooraine ehk jäätmete hulka ning seetõttu ei suuda mitmed potentsiaalsed taotlejad oma projektidele vajaliku jäätmevoo olemasolu tagada, märkis KIK.