Jüri kaugküttevõrgu ehitus maksab 12 miljonit


BNS 23.04.2010

Rae valla elektri-, vee- ja soojusettevõte Elveso sõlmis Jüri kaugküttevõrgu osaliseks rekonstrueerimiseks lepingu AS-idega Skanska EMV ja Magma.

AS-i Elveso juhataja Toomas Heinaru sõnul laekus hankele kolm pakkumist, millest võitja väljaselgitamisel lähtus Elveso ennekõike hinnast.

"Käesoleva projektiga lõpeb Jüri alevikus kaugküttevõrgu kaasajastamine," kommenteeris Heinaru projekti tähtsust.

Projekti käigus uuendatakse 2011. aasta suveks Jüri alevikus ligi 2,5 kilomeetrit kaugküttetorustikku. Projekti maksumus on umbes 11,9 miljonit krooni.

Lisaks Jüri kaugküttevõrgu osalisele rekonstrueerimisele käib Rae vallas paralleelselt ka Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatav Pirita jõe reoveekogumisala veemajandusprojekt, mille tulemusena paraneb ka piirkonna veemajanduse tase.

Jüri kaugküttevõrgu osaline rekonstrueerimine toimub Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse koordineerimisel ja Euroopa Regionaalarengufondi toetusel.