RKAS otsib uuele Tallinna Vanglale alternatiivset asukohta


BNS 23.04.2010

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) ootab pakkumisi Tallinna lähistel asuva 20-30 hektari suuruse krundi omandamiseks, et leida nii alternatiivseid asukohti uuele rajatavale Tallinna Vanglale.

Taoline kinnistu võib asuda kuni 25 kilomeetri kaugusel Tallinna kesklinnast.

"Tahan rõhutada, et meie esimene eelistus on igal juhul kinnistu Maardus. Kuna tegemist on väga olulise objektiga ning praeguses seisukorras olevas Tallinna vanglas läheb iga jätkatud kuu väga kulukaks, otsustati võimalik ajakaotus lahendada paralleelselt alternatiivse asukoha otsimisega," sõnas RKAS-i juhatuse esimees Jaak Saarniit.

"RKAS soovib päringuga tagada, et kui mingil põhjusel tuleb Tallinna vanglale hakata uut asukohta otsima - näiteks kui riik peab võimalikuks aja säästmiseks Maardu krundi vaidluses riigile rahaliselt soodsa kokkuleppe sõlmimist - on meil võimalikud asukohalahendused juba teada," lisas ta.

Pakutaval kinnistul peab olema piisav juurdepääs ühistranspordiga, mille võimalused peaksid arvestama vangla 24-tunnise töökorraldusega.

Krundi või maa-ala geomeetria peab olema ristkülikukujuline või võimaldama ristküliku kujulist maa-ala planeeringut. Planeeringu alal lühim külg ei tohi olla väiksem kui 300 meetrit, kusjuures krundile või maa-alale ei tohi jääda ehituskeelualasid ega muid ehitust takistavaid piiranguid, selgitas RKAS nõudeid krundile.

Lähim olemasolev või piirkonna arengukavakohaselt rajatav uus hoonestus krundile või maa-alale paikneb vähemalt 100 meetri kaugusel.

Pakkumisi klundile ootab RKAS 19. maini ja pakkumised peavad olema jõus 23. augustini.

Maardusse planeeritav Tallinna Vangla on tekitanud tüli riigi ja kütusetransiidiga tegeleva Vopak E.O.S.-i vahel, kuna viimase väitel piiraks vangla rajamine oluliselt tema äritegevust.

Vopak E.O.S. on kohtusse kaevanud Maardu linnavalistuse otsuse väljastada vanga ehituseks ehitusluba.

Vopak E.O.S. teatas RKAS-i pakkumise kommentaariks, et tunnustab RKAS-i initsiatiivi, kuna pakkumiste küsimine sobivale krundile peaks viima alternatiivse projektini ning looma aluse teise asukoha leidmiseks uuele vanglale.

"Me usume, et juhul, kui alternatiivne paik on olemas, annab see lahenduse ka planeeritud Tallinna Vangla üleviimiseks hetkel kavandatud asukohast meie terminali ning torujuhtme vahetus läheduses. Projekt on endiselt algfaasis ning üleviimine ei tohiks mõjutada planeeritud ajakava," kommenteeris Vopak E.O.S.-i juhatuse esimees Arnout Lugtmeijer.