Muuga sadama teede rajamine maksab 56,4 miljonit


BNS 23.04.2010

AS-i Tallinna Sadam Muuga sadama idaosa teede ja tehnovõrkude rajamise hanke võitis 56,4 miljoni kroonise pakkumisega konsortsium OÜ Astlanda Ehitus, OÜ Stoneron, KMG Inseneriehituse AS ja Niska&Nyysönen OY.

Tallinna Sadama pressiesindaja Sven Ratassepp ütles BNS-ile, et hankedokumendid võttis välja 17 firmat, pakkumisi esitati kaheksa ja neist kolm olid ühispakkumised.

Hanke võitja ehitab välja Muuga sadama idaosa Hoidla tee koos kergliiklusteega, reoveekanalisatsiooni pumpla koos survetorustikuga, tuletõrjevee- ja joogiveetorustiku.

Ühtlasi tuleb rajada Hoidla tee sajuveekanalisatsioon, sajuveetruubid, sealhulgas Kroodi oja truubid, kesk- ja madalpinge kaabelliinid koos kaablikanalisatsiooniga, Muuga sadama 10-kilovoldine keskjaotuspunkt, Hoidla tee valgustus ja side, liinirajatised ning telekommunikatsioonid.

Uut teed tuleb rajada 1,69 kilomeetrit, kergliiklusteed 1,7 kilomeetrit ja olemasolevat teed rekonstrueerida 0,38 kilomeetrit.

Hanke kestuseks on kuus kuud.

Pakkumise summale lisandub käibemaks.