Otepää vald soovib ajaloo teemapargi arendamise üle anda


BNS 23.04.2010

Otepää vallavalitsus soovib finantsvahendite puudusel peatada Otepää linna plaanitava ajaloo teemapargi projekti arendamise ning anda see üle operaatorfirmale.

Otepää vallavalitsuse teatel on vald operaatorfirma leidmiseks välja kuulutanud konkursi. Operaatoriks võib olla eraisik, kolmanda sektori või ärisektori esindaja või muu organisatsioon, kelle ülesandeks oleks teemapargi idee rakendamine ja elluviimine.

Otepää valla arendusnõunik Merlin Müür ütles BNS-ile, et vald annaks omalt poolt asja üle operaatorile, kellel peaks olema oma nägemus ja tahe teemaparki arendada ning kes selle valmis ehitaks.

Müüri sõnul on konkursil osalemise tähtajaks 31. mai.

Ajaloo teemapargile kehtestatakse peatselt ka uus detailplaneering, märkis Müür.

Otepää valla teatel on peamine põhjus loobumiseks hetkel vajalike finantsvahendite puudumine omafinantseeringu katmisel ning negatiivsed näitajad tegevustulu prognoosis järgneva kümne aasta vältel.

Otepää ajaloo teemapargi detailplaneeringu muutmise detailplaneeringu avalikul arutelul aprilli alguses tehti ettepanek planeeringu menetlemine peatada, kuna selle sisu ei lähe kokku projekti põhiideega.

Otepää vallavalitsuse planeerimisspetsialist Merle Anton rääkis toona BNS-ile, et eelkõige olid inimesed vastu uues planeeringus ettenähtud laululava rajamisele Linnamäe orgu, kuna kardeti, et teemapargi põhirõhk ei lähe ajaloole, vaid avalike ürituste tegemise kohale.

Otepää vallavalitsuse kodulehe andmetel hõlmab detailplaneeringuala Linnamäe kalda, Linnamäe oru ja Vabadussõja kinnistuid, mille omanikuks on Otepää vald. Planeeringuala suurus on kaheksa hektarit, maakasutuse sihtotstarve on üldmaa ja sotsiaalmaa.

Otepää ajaloo teemapargi detailplaneeringu muutmise vajadus tuleneb parklakohtade puudusest Otepää linnas, liikluskorralduse ja -ohutuse parandamise vajadusest Valga maantee ääres, rahvaürituste korraldamiseks võimaluste loomisest Linnamäe orus ja hoonestustingimuste täpsustamisest.

Planeeringuga on täpsustatud kergliiklustee asukohta ja laiendatud parklat Valga maantee ääres. Rahvaürituste korraldamiseks Linnamäe orus on kavandatud vabaõhulava plats tiigi kaldale.