Sindis algab veesüsteemide ehitushange


BNS 23.04.2010

Sindi linna vee-ettevõte OÜ Sindi Vesi käivitas hanke vee- ja kanalisatsioonitrasside ja muude veemajandusega seotud objektide ehitamiseks ja uuendamiseks.

Hanke kutse kohaselt on suuremate töödena plaanis rajada ligi 23,5 kilomeetrit veetorustikke, 21,2 kilomeetrit reoveetorustikke, kolm kilomeetrit reovee survetorustikke, uuendada ja paigaldada kokku 71 hüdranti ning rajada 16 reoveepumplat.

Samuti tuleb hanke raames rajada vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktid.

Hange kestab 660 päeva. Hanke pakkumiste esitamise tähtaeg on 17. juuni.

Hankel osalemiseks peab pakkuja viimase kolme aasta keskmine ehitustööde netokäive olema olnud vähemalt 50 miljonit krooni.

Töid rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja OÜ Sindi Vesi, kes kasutab selleks omavahendeid ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse pikaajalist laenu.