Saaremaa püsiühenduse KSH aruanded lähevad avalikustamisele


BNS 22.04.2010

Saaremaa püsiühenduse komisjon otsustas neljapäeval panna avalikule väljapanekule Muhu ja mandri vahelise transpordiühendusega seotud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanded.

Aruanded koos Muhu ja mandri vahelise transpordiühenduse korraldamise kavaga pannakse avalikkusele tutvumiseks välja mai alguses pärast kokkuvõtete korrigeerimist, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

KSH aruannete avalik väljapanek kestab ühe kuu, avalik arutelu toimub Muhu vallavalitsuses, Hanila vallavalitsuses ja maanteeametis.

Püsiühenduse aruanded koostas maanteeameti tellimusel Soome firma WSP Finland OY, ekspertabi osutas Rootsi firma Sund&Baelt.

Sotsiaalseid, majanduslikke, keskkonna- ja kultuuriaspekte arvestades tehti kavas ettepanek jätkata püsiühenduse väljatöötamist teisel trassil, kasutades selleks konsoolsilda. See on sillaalternatiiv, mis kulgeb paralleelselt praamiteega.

KSH aruanne ja transpordiühenduse korraldamise kava aruanne koos rakendusplaaniga on valitsusele aluseks otsustamisel, kuidas liiklusühendus Suures väinas jätkub.