Tallinn laseb remontida lõigu Punasest tänavast


BNS 22.04.2010

Tallinna linnavalitsus kuulutas välja riigihanke Punase tänava taastusremondiks lõigul Suur-Paala tänavast kuni Juhan Smuuli teeni.

Teelõigul tuleb taastada teekate, tagada sademevete ärajuhtimine ja suurendada liiklusohutust. Tööd kestavad kava järgi 10. juunist 27. augustini.

Hankel osaleva pakkuja käive peab tee-ehitustööde vallas olema viimasel kolmel aastal olnud vähemalt 30 miljonit krooni aastas.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17. mai.