Viru "poja" arendaja esitas linnale kahjunõude


BNS 21.04.2010

AS Hotell Viru saatis Tallinna linnavalitsusele kirja, milles nõuab hüvitist selle eest, et Linn tühistas Viru hotellile plaanitud juurdeehituse ehk nõndanimetatud Viru "poja" planeeringu.

Hotell Viru esindaja nõude suurust BNS-ile avaldada ei soovinud, öeldes, et firma ootab esmalt ära linna vastuse.

Hotell Viru märkis teates, et on linnavalitsusega pidanud mitu aastat läbirääkimisi, et leida lahendus, kuidas leevendada detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise kahjulikku mõju AS-ile Hotell Viru ja hüvitada ettevõttele tekkinud kahju.

"Hea äritava juurde kuulub kokkulepetest kinni pidamine või lepingutest taganemise korral kompromisslahendusteni jõudmine, kuid läbirääkimised linnavalitsusega ei ole seni tulemusi andnud ja pooled ei ole saavutanud kokkulepet kahjude hüvitamise meetmete osas," sõnas Hotell Viru omaniku Pontos Groupi juhatuse esimees Kai Becker.

"Tekkinud olukord võib peletada eemale investoreid mujalt maailmast, kuna puudub kindlus omavalitsusega sõlmitud kokkulepete püsivuses," lisas Becker.

Hotell Virule tekitatud varaline kahju on teate kohaselt ühest küljest otsesed kulud, mida ettevõte on kandnud seoses Viru hotelli juurdeehituse planeerimise ja kavandamise erinevate toimingutega, teisest küljest Viru hotelli juurdeehituse ehitamisvõimaluse kaotusest tulenev kahju.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisega kaasneva kahju kohta andis eksperthinnangu sõltumatult tegutsevate kinnisvarafirmade globaalse ühenduse Colliers International audiitor 2010. aasta märtsikuus.

Tallinna algatusel algas 1996. aastal Viru väljaku arendamise konkurss, et leida lahendus linna keskse ruumi ning bussiliikluse korrastamiseks.

Võitnud kavandi alusel koostatud detailplaneeringu, mille üheks osaks oli Viru hotelli juurdeehitus, kinnitas Tallinna linnavalitsus 1999. aastal. Viru Keskus valmis aastal 2004, detailplaneeringuga kinnitatud hotelli juurdeehituse algus oli planeeritud 2005. aastaks.

Tallinna linnavolikogu tunnistas 2008. juunis kehtetuks Viru Väljaku detailplaneeringu esimese etapi kohaselt planeeritud hotelli juurdeehituse.

Kohtus planeeringu tühistamise teemal peetud vaidluse võitis Tallinna linn.