Tallinn alustab Ülemiste kinnistute sundvõõrandamist


BNS 21.04.2010

Tallinna linnavalitsus andis kolmapäeval heakskiidu Ülemiste liiklussõlme tee-ehitusprojektile, mis võimaldab algatada projektiga hõlmatud maa-alal asuvate ehitiste ja kinnistute sundvõõrandamise protsessi.

Ülemiste liiklussõlme tee-ehitusprojektiga hõlmatud maa-alal asuvate ehitiste ja kinnistute omanike suhtes, kellega ei ole jõutud vara Tallinna linnale omandamises või linna kasuks kasutusõiguse seadmises kokkuleppele, on kavas algatada sundvõõrandamise protsess.

Sundvõõrandamise protsessi alustamiseks peab omavalitsus esitama kinnisasasja omanikule tutvumiseks kinnitatud tee-ehitusprojekti.

Tallinna ablinnapea Deniss Boroditši sõnul on vaja võõrandada veel kümmekond kinnistut. Võõrandamise kulusid ei soovinud Boroditš prognoosida, kuna osade kinnistute omanikega käivad veel läbirääkimised. "Hea uudis on, et ka need kulud on abikõlbulikud välisrahastuse saamiseks," ütles Boroditš.

Projekt on aluseks ka ehitusloa taotlemisel ja riigihanke korraldamisel ehitaja leidmiseks. Tööde teostamine on jagatud nelja etappi, mille jaoks korraldatakse eraldi riigihanked. Kaks hanget on juba välja kuulutatud. Sadevee kollektorite ja veetrasside rajaja leidmiseks kuulutatakse hange Boroditši kinnitusel välja aprilli lõpus ning kõige suurem teeehituse rahvusvaheline hange mais.

Tööd Ülemiste liiklussõlme ehitusel peaksid algama tänavu suvel ning valmima 2013. aasta oktoobri lõpuks.

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise kogumaksumus on ligikaudu miljard krooni, millest välistoetus moodustab 750 miljonit krooni. Projekti omafinantseering on 250 miljonit krooni ning see jaguneb 2010. kuni 2013. aasta vahel.

Ülemiste liiklussõlm plaanitakse ehitada mitmetasandiliseks ning lisaks rekonstrueeritakse ühendus Tallinna-Narva maanteega.