Tallinn võttis vastu Patarei, Lennusadama ala planeeringu


BNS 21.04.2010

Tallinna linnavalitsus võttis kolmapäevasel istungil vastu Patarei ja Lennusadama piirkonna detailplaneeringu, mis näeb ette arhitektuurimälestiste nagu vesilennukiangaaride ja Patarei merekindluse taastamise.

Lisaks võimaldab detailplaneering rajada alale kokku kuus kolme- kuni kuuekorruselist äri- ja administratiivhoonet, kahekorruselise parkimishoone, ühe ühekorruselise administratiivhoone, ühe kuni kahekorruselise sadamahoone ning ühe ühekorruselise sadamapaviljoni.

Planeeritav maa-ala külgneb põhjast, loodest ja idast Tallinna lahega, lõunast perspektiivse Kalaranna tänavaga ning läänest Balti Laevaremonditehase territooriumiga.

Patarei ja Lennusadama piirkonna detailplaneeringu koostamist taotles Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, detailplaneeringu koostas Oaas Arhitektid OÜ.

Ühtlasi võttis Tallinna linnavalitsus kolmapäeval vastu Lasnamäel aadressil Katusepapi 3 ja 5 asuvate kinnistute detailplaneeringu, mis näeb ette alale kahe ärihoone ehituse.

Linnavalitsus võttis vastu ka Põhja-Tallinnas asuvate Niine 8, 8b, 8e ja Soo 5 kruntide ning lähiala detailplaneeringu. See planeering näeb ette 0,70 hektari suurusel planeeringualal kinnistute sihtotstarvete muutmise ja ümberkruntimise.

Ühtlasi määratakse moodustatavatele kruntidele ehitusõigus ühe kuni kolmekorruselise 12 korteriga äri- ja eluhoone rajamiseks ning ühe olemasoleva neljakorruselise korterelamu, ühe kuni kolmekorruselise korterelamu, kolme kolmekorruselise korterelamu ja kolme ühekorruselise garaa fSi rekonstrueerimiseks.

Ka võttis linnavalitsus kolmapäevasel istungil vastu Astangu tänava 19 ja 19a kruntide detailplaneeringu, mis lubab alale rajada viis kuni kaheksakorruselist kortermaja.