Algas Harku-Hüüru teeremondi hange


BNS 21.04.2010

Maanteeamet kuulutas välja Tallinna-Paldiski maantee Harku-Hüüru 4,7-kilomeetrise teelõigu remontimiseks koos vastava tööprojekti koostamisega.

Teeremondi raames tuleb välja ehitada ristmik Tähetorni tänavaga. Ristmikud Laagri-Harku maanteega ja ristmik Harku-Rannamõisa teega saavad foorijuhtimise, valgustuse ja ülekäiguraja. Samuti tuleb välja ehitada Hüüru-Alliku maantee ristmik.

Uut teekatet tuleb 4,7 kilomeetri pikkusel lõigul rajada 54.000 ruutmeetrit.

Kurvid tuleb lõigul projekteerida vastavalt projekteerimisnormidele, lähtetasemele ja projektkiirusele koos eelkõverate ja viraažikalletega. Võimalusel tuleb jääda olemasoleva muldkeha piiridesse.

Tööd peaksid kava järgi kestma selle aasta juunist kuni detsembrini.

Pakkujate käive tee-ehituse ja remondi vallas olema viimastel aastetel olnud vähemalt keskmiselt 40 miljonit krooni ilma käibemaksuta.

Hanke pakkumiste tähtaeg saabub 14. mail.