Tallinn kinnitab Lasnamäe ärihoonete planeeringu


BNS 20.04.2010

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäeval vastu võtta Lasnamäel aadressil Katusepapi 3 ja 5 asuvate kinnistute detailplaneeringu, mis näeb ette alale kahe ärihoone ehituse.

Linnavalitsuse korralduse eelnõu seletuskirja põhjal on kavas planeeringuga anda ehitusõigus kahe tulemüüriga ühendatud nelja maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone rajamiseks.

Ühtlasi on muudetakse planeeringuga 0,29 hektari suurusel planeeritaval maa-alal asuva kahe elamumaa sihtotstarbega kinnistu sihtotstarve ärimaaks.

Planeeringu koostamise algatamist taotles 2007. aasta novembris AS Emerex, planeeringu koostas OÜ Planeerimisbüroo Dialoog.

Linnavalitsus plaanib istungil vastu võtta ka Põhja-Tallinnas asuvate Niine 8, 8b, 8e ja Soo 5 kruntide ning lähiala detailplaneeringu.

Planeering näeb ette 0,70 hektari suurusel planeeringualal kinnistute sihtotstarvete muutmise ja ümberkruntimise.

Ühtlasi määratakse moodustatavatele kruntidele ehitusõigus ühe kuni kolmekorruselise 12 korteriga äri- ja eluhoone rajamiseks ning ühe olemasoleva neljakorruselise korterelamu, ühe kuni kolmekorruselise korterelamu, kolme kolmekorruselise korterelamu ja kolme ühekorruselise garaaži rekonstrueerimiseks.

Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 2002. aastal OÜ Metroprojekt, planeeringu koostas OÜ Arhitektuuribüroo Akos.