Tallinn võtab vastu Astangu kortermajade planeeringu


BNS 20.04.2010

Tallinna linnavalitsus otsustab kolmapäevasel istungil Astangu tänava 19 ja 19a kruntide detailplaneeringu vastuvõtmise; ehitusfirma Skanska EMV AS soovib alale rajada viis kuni kaheksakorruselist kortermaja.

Detailplaneering annab võimaluse rajada 3,65 hektari suurusele alale viis kuni kaheksakorruselist korterelamut, kus on kokku kuni 280 korterit. Planeeringulahenduse kohaselt jääb ala lõunapoolsesse osasse veesilma ja mänguväljakutega haljasala, teatas Tallinna pressiteenistus.

Planeeritav maa-ala paikneb Haabersti linnaosas Väike-Õismäe ja Astangu elurajooni vahel, olles lõunapoolsest küljest piiratud Astangu tänavaga, põhjast raudtee maa-alaga, idast hoonestatud naaberkruntidega ja läänest reformimata riigimaaga.

Planeeringuala kontaktvöönd on hoonestatud valdavalt viie-, kaheksa-, või üheksakorruseliste elamutega. Piirkond on monofunktsionaalne ja ühistranspordiga hästi varustatud.

Detailplaneeringu koostamist taotles Skanska EMV AS, planeeringu koostas Sweca Projekt AS.

Planeeringu vastuvõtmise järel korraldavad Haabersti linnaosa valitsus ja Tallinna linnaplaneerimise amet detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu.