Tallinn kinnitab Ülemiste liiklussõlme tee-ehitusprojekti


BNS 20.04.2010

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäevasel istungil heaks kiita AS K-Projekti koostatud Ülemiste liiklussõlme tee-ehitusprojekti.

Linna pressiteenistuse teatel on kavas tee-ehitusprojektiga hõlmatud maa-alal asuvate ehitiste ja kinnistute omanike suhtes, kellega pole vara Tallinna linnale omandamises või linna kasuks kasutusõiguse seadmises kokkuleppele jõutud, algatada sundvõõrandamisprotsess.

Sundvõõrandamisprotsessi alustamiseks peab linn esitama kinnisasasja omanikule tutvumiseks kinnitatud tee-ehitusprojekti.

Ühtlasi on kinnitatud projekt ehitusloa taotlemise ja ehitaja leidmiseks riigihanke korraldamise aluseks.