Saku valda Tõdva külla võib kerkida kaubandushoone


BNS 20.04.2010

Saku vallavalitsus algatas Saku vallas Tõdva külas asuva Milkopi kinnistu detailplaneeringu, mille eskiisi kohaselt on kavas kinnistule rajada kaubandushoone, kiirtoitlustusrestoran ja tankla.

Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistu kolmeks ärimaa krundiks jagamine ning ehitusõiguse määramine ärihoonete ehitamiseks. Milkopi kinnistu detailplaneeringu eskiisi kohaselt on tegemist 10.821, 5253 ja 3492 ruutmeetri suuruste kruntidega.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on kokku ligi 2,66 hektarit.

Planeeritav ala jääb kahe maantee äärde, naabruses asub üks kauplus ja tankla. Kinnistust põhja ja lääne poole jäävad osaliselt elamumaad.

Detailplaneeringu koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on Saku vallavalitsus. Planeeringu koostamise korraldamise osaline õigus on lepinguga üle antud EstNor Arendus OÜ-le.

Detailplaneeringu koostamise algatamise, lähteseisukohtade andmise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Saku vallavalitsuses ja Saku valla kodulehel.