Paldiski algatas Väike-Pakri sadama taastamise planeeringu


BNS 20.04.2010

Paldiski linnavalitsus algatas 8. aprillil detailplaneeringu koostamise Väike-Pakri sadama taastamiseks.

Koos detailplaneeringuga algatas linnavalitsus ka keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Töösse võetud planeeringu maa-ala suurus Väike-Pakri saarel on viis hektarit. Detailplaneering muudab Paldiski linna üldplaneeringut.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala krundipiiride täpsustamine ja ehitusõiguse andmine väikesadama väljaehitamiseks. Samuti lahendatakse planeeringuga juurdepääsud ja liiklusskeem, määratakse heakorrastus ja lahendatakse tehnilised kommunikatsioonid.

Paldiski linnavalitsuse teatel on Väike-Pakri sadam mõeldud eelkõige saare elanikkonna ja turistide teenindamiseks.

Detailplaneeringut koostab Pakri Saarte Arendamise Sihtasutus ja seda korraldab Paldiski linnavalitsus.

Lisaks teatas Paldiski linnavalitsus, et algatas Paldiski linnas asuva Jaama tänav 6c kinnistu detailplaneeringu, kuhu kavandatakse samuti väikesadama rajamist. Koos planeeringuga algatati ka keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Selle planeeringuga haaratud maa-ala suurus on 15.085 ruutmeetrit. Planeeritav kinnistu on piiratud edelast Pakri lahega, loodest Jaama 6 kinnistuga, kirdest Tallinna-Paldiski raudteega ja kagust Jaama 6b kinnistuga.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala krundipiiride täpsustamine ja ehitusõiguse andmine kuni 1350-tonnise veeväljasurvega kalalaevu ja muid aluseid teenindava väikesadama väljaehitamiseks, selgub linnavalitsuse teatest.

Väikesadam on mõeldud eelkõige samale kinnistule rajatava kalatööstusliku külmhoone teenindamiseks.

Planeeringuga määratakse kindlaks sadama territooriumi ja akvatooriumi, sadamakai ja muu seonduva infrastruktuuri asukoht ning suurus, maa-ala heakorrastus, lahendatakse liikluskorraldus ja töötatakse välja tehnovõrkudega seotud lahendused.