Jõgeva veetorustikud uuendavad Wesico Projekt, Arco Ehitus


BNS 19.04.2010

Jõgeva valla kommunaalmajanduse firma AS Kuremaa Enveko riigihanke Jõgeva linna ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerija ja laiendaja leidmiseks võitis konsortsium OÜ Wesico Projekt ja OÜ Arco Ehitus.

Kuremaa Enveko juhatuse liige Margus Manguse ütles BNS-ile, et esialgu tunnistas firma hankel edukaks pakkujaks odavuselt teise pakkumise teinud AS-i K&H.

Odavaima pakkumise teinud konsortsium Wesico Projekt ja Arco Ehitus vaidlustas märtsi keskel hanke, eelmisel nädalal andis riigihangete ameti vaidlustuskomisjon vaidlustajale õiguse ning too tuleb seega kuulutada hanke võitjaks, rääkis Manguse.

Tema sõnul on hankeleping kavas sõlmida paari nädala jooksul.

Manguse märkis, et Kuremaa Enveko ei tunnistanud odavaimat pakkujat hankel edukaks, kuna esines tehniline probleem - firmal puudus esitatud pakkumises ühe alltöövõtja registreering. Sisulisi probleeme tema sõnul ei olnud.

Ülejäänud pakkujad olid Manguse sõnul AS Teede REV-2, konsortsium AS Merko Ehitus, AS Merko Infra ja Tallinna Teede AS, AS Esmar Ehitus, konsortsium Lemminkäinen Eesti AS ja Lemminkäinen Infra OY, OÜ Water Ser Ehitusjuhtimine, AS Skanska EMV, AS Terrat ning konsortsium AS Nordecon Infra ja AS Amaks.

Varasema info põhjal oli kõigi esitatud pakkumiste hinnavahemik koos käibemaksuga 18,6-33,8 miljonit krooni.

Hange hõlmab 8,3 kilomeetri veetorustike, 4,6 kilomeetri ulatuses isevoolse kanalisatsioonitorustiku ja ühe kilomeetri survekanalisatsioonitorustike rajamist ja rekonstrueerimist ning kuue reoveepumpla ehitust.

Lisaks on kavas rekonstrueerida kaks, rajada üks ja likvideerida samuti üks puurkaev-pumpla ning ehitada üks veetöötlusjaam ja teise astme pumpla.

Jõgeva ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis- ja ehitustöid rahastab 82,77 protsendi ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja 17,23 protsendi ulatuses Kuremaa Enveko.