Tartu ümbersõidud saavad valitsuselt toetust 842 miljonit


BNS 15.04.2010

Valitsus lisas neljapäeval transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava põhinimekirja Tartu idapoolse ringtee, lisanimekirja pääses läänepoolne ringtee, mõlema teostumisel on toetussumma 842 miljonit krooni.

Valitsus lisas transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava põhinimekirja projekti Tallinn-Tartu-Luhamaa ja Jõhvi-Tartu-Valga maanteid ühendava Tartu idapoolse ringtee ehitamise toetussummaga 442 miljonit krooni. Projekti kogumaksumus on 520 miljonit krooni.

Investeeringute kava lisanimekirja lisati projekt Tartu läänepoolne ümbersõit, mida toetatakse 340 miljoni krooniga. Projekti kogumaksumus on 400 miljonit krooni.

Valitsus kinnitas neljapäeval ka teehoiukava aastateks 2010 - 2013, mille kohaselt investeerib majandus- ja kommunikatsiooniministeerium sel perioodil riigimaanteedesse üle 12 miljardi krooni.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ütles, et teedeehitus annab hea võimaluse suunata Euroopa Liidu raha ilma venitamata käibesse. "See tähendab eelkõige reaalseid töökohti," lisas ta. "Oleme valmis ka rohkem investeerima, kui muud valdkonnad ei suuda eurotoetusi piisavalt kiiresti rakendada."

Suuremate projektidena kavandatakse neljarajalist maanteed Tallinnas Rakvereni ja Tallinnast Koseni. Jätkub ka Tallinna ringtee arendamine, mille eesmärgiks on arendada välja linna lähiümbruse liiklussõlmed. Samuti jätkuvad Pärnu ja Tartu ümbersõitude ehitused.

Teehoiu kava kohaselt kaasab ministeerium riigiteede rahastamisse erinevaid Euroopa Liidu struktuuritoetusi ligikaudu 4,5 miljardi krooni ulatuses. Struktuuritoetusest finantseeritakse muuhulgas kümmet suurprojekti, näiteks Väo-Maardu lõigu ehitust Narva maanteel miljardi krooni ulatuses ja Aruvalla-Kose lõiku Tartu maanteel ligi 900 miljoni krooni ulatuses.

Teehoiukava kohaselt plaanitakse riigimaanteedel pindamisi igal aastal umbes 1000 kilomeetrit ulatuses, remontida umbes 300 kilomeetrit kruusateid ja ehitada kruusateedele kuni 100 kilomeetrit katteid.