Maanteeamet käivitab suvel Tartu ringteede ühenduse hanke


BNS 14.04.2010

Maanteeamet plaanib suve algul käivitada Tartu lääne- ja idaringteed ühendava Postimaja liiklussõlme rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitushanke.

Projekti hinnanguliseks maksumuseks on 400 miljonit krooni.

Maanteeameti peadirektori asetäitja ehituse alal Märt Puust selgitas BNS-ile, et nii ida- kui lääneringtee rekonstrueerimine toimub mitmes etapis. Lääneringteega tegeleb amet, idaringteega Tartu linn.

Puusti sõnul on maanteeametil olemas kogu lääneringtee tehniline projekt. Idaringtee esimese ehitusosa kirjelduse valmimist on projekteerija lubanud Puusti sõnul aprilliks.

Tartu-Jõgeva-Aravete ehk Piibe maanteel plaanib amet välja kuulutada 100 miljoni kroonise hanke Kaarepere kandis, kus Piibe maantee viiakse viaduktiga üle raudtee. Lisaks muudetakse kahe Piibe maanteega liituva kohaliku tee trassi nõnda, et need ei ületa enam raudteed. Puusti sõnul on plaanis ehitushange välja kuulutada mais.

Lisaks on plaanis ametil alustada Jõhvi viadukti ja selle pealesõitude rekonstrueerimist, mis läheb maksma 100 miljonit krooni. Puusti sõnul tuleb esmalt projekteerimishange ja seejärel ehitushange. Ehitustööd võiksid alata tema hinnangul järgmisel aastal.

150 miljoni kroonise hanke plaanib amet käivitada Tallinna linnapiiri läheduses Pärnu maanteel Maksimarketi kõrval, kuhu ehitatakse Topi liiklussõlm.

Kui ameti 150 miljoni kroonisele projektile tuleb juurde plaanitav erasektori osalus, siis saaks Topi liiklussõlmest liikuda nii Saku kui Harku poole ehk ühendataks Tallinna-Saku-Laagri ja Laagri-Harku maanteed. Puusti sõnul on objekti tehniline projekt töös.

Tallinna-Narva maanteel plaanib amet käivitada hanke, millega tööde teostaja ehitab kaherajaliseks Rõmeda-Haljala lõigu ja rajab Haljala eritasandilise liiklussõlme. Projekti alustamiseks on hetkel amet plaaninud 100 miljonit krooni.

Samuti plaanib amet tulevikus käivitada Tallinna ringteed puudutava hanke, millega muudetakse eritasandiliseks Juuliku, Luige ja Kurna liiklussõlmed. Lisaks on plaanis Väo-Jüri teelõigu rekonstrueerimine.

Puusti sõnul on Tallinna ringteed puudutavad plaanid tehnilise projekteerimise hanke järgus. Stardiraha on tema sõnul investeeringutekavas olemas.