Riigimaanteed saavad tänavu raha neli miljardit


BNS 14.04.2010

Maanteeameti andmetel kulub sel aastal riigimaanteede rahastamiseks erinevatest allikatest kokku 3,941 miljardit krooni, aastal 2009. oli see summa 2,930 miljardit.

3,941 miljardist kroonist moodustavad investeeringud ligi kolm miljardit - riigieelarvest tuleb 1,592 miljardit ja välisabi maht on 1,429 miljardit krooni. 920 miljonit kulub maanteeameti tegevuskuludeks ja teede hooldusremondiks.

Võrreldes varasema aastaga on välisabi maht kasvanud üle kahe korra. Maanteeameti peadirektori asetäitja ehituse alal Märt Puust ütles neljapäeval ajakirjanikele, et suur välisabi maht kajastub suurenenud tööde mahus rahvusvahelistel teedel, kus tegemist on pikaajaliste ja suurte projektidega.

Maanteeameti peadirektor Tamur Tsäkko lisas, et piisava eelarve tulemusel ei pidanud amet alandama teeseisundile kehtestatavaid nõudeid.

Selle aasta suuremad teetööd toimuvad Tallinna-Narva, Tallinna-Tartu ja Tallinna-Pärnu maanteel.

Puusti sõnul valmib selle aasta oktoobri lõpuks Narva maanteel 7,3-kilomeetriline Kukruse-Jõhvi lõik, mille maksumus on 628 miljonit krooni. Samuti valmib oktoobris Tartu maanteel 6,4-kilomeetriline Mäo möödasõit, mille maksumus on 475 miljonit krooni.

Puusti sõnul on mõlema projekti tööd graafikus. Mäo möödasõidu tööde raames teevad projekti ehitajad sel aastal veel mitmeid ümbersõidu korraldusi.

Sel aastal jätkuvad tööd 9,6-kilomeetrisel Pärnu ümbersõidul ja Narva maanteel Valgejõe-Rõmeda lõigul. Projektide maksumus on vastavalt 475 ja 450 miljonit krooni. Mõlema mitmeetapilise projekti valmimistähtaeg on aastal 2011.

Maanteeamet on käivitanud miljard krooni maksma minevad tööd Narva maanteel Väo-Maardu lõigul, kus 6,8-kilomeetriline Loo-Maardu lõik muudetakse mõlemal suunal kolmerajaliseks ning ehitatakse Väo ja Kroodi liiklussõlmed. Projekti valmimistähtaeg on 2012.

Sel aastal plaanib amet käivitada 900 miljonit maksma minevad tööd Tartu maanteel 13,4-kilomeetrisel Aruvalla-Kose lõigul, millega Tallinnast algavat mõlemal suunal kaherajalist teed pikendatakse Aruvallast Koseni. Tööde tähtaeg on aastal 2012.

Puust lisas, et võrreldes eelmise aastaga on sel aastal toimunud ehitushindade mõningane kallinemine.

Pärast talvist külma pehmeks muutunud teede aluspõhja tõttu on hetkel amet kehtestanud massipiirangu ligi 550 teelõigul, mille kogupikkus ulatub üle 4000 kilomeetri. See moodustab 25 protsenti kõikidest riigimaanteedest.

Üleujutuste tõttu on hetkel suletud seitse teelõiku ligi 50 kilomeetri ulatuses. Tsäkko sõnul kulub üleujutuste kahjude kiirremondile üle miljoni krooni.

Lisaks plaanib amet mai esimesel nädalal asuda suurendama maanteedel lubatud piirkiirust.

Maanteeametil kulus möödunud talvel jääteede hooldamiseks 2,3 miljonit krooni.