Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori eskiis valmib suveks


BNS 13.04.2010

Ida-Virumaa maavalitsuses valmib juuniks Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamiseks ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramiseks koostatav teemaplaneeringu eskiis.

Maavalitsuse arengu-ja planeeringuosakonna peaspetsialist Tiit Toos ütles BNS-ile, et teisipäeval toimunud trassikoridori asukoha valiku avalikul arutelul protestiavaldusi ei tulnud.

Ta märkis, et koridori planeerimise protsess on alles algusjärgus ning järgmise olulisema sammuna valmib koridori eskiislahendus.

Ida-Virumaa planeeringut täpsustava Jõhvi-Narva teelõigu planeeringu eesmärk on Tallinna-Narva maantee trassi asukoha täpsustamine ja vastavusse viimine esimese klassi maanteele esitatavate nõuetega kilomeetritel 163,2-208,8.

Lisaks on Jõhvi-Narva teelõigu planeeringu eesmärk Jõhvi põhja- ja idapoolse ümbersõidu ning Sillamäe ümbersõidu trasside asukoha valik variantide võrdluse teel. Samuti Vodava-Riigiküla ehk Narva ümbersõidu trassi koridori valik, sealhulgas silla asukoha täpsustamine ja piiripunkti rajamiseks vajaliku maa-ala määramine.