Tartu linn kehtestas Tähtvere kortermajade planeeringu


BNS 13.04.2010

Tartu linnavalitsus kehtestas teisipäeval Tähtvere linnaosas asuva Näituse 27 krundi detailplaneeringu, mis näeb ette uute kortermajade rajamise ja büroohoone rekonstrueerimise.

Detailplaneering näeb ette kolme kahe- kuni kolmekorruselise korterelamu püstitamist, kolmekorruselise tootmishoone ümberehitamist korterelamuks ja kahekorruselise büroohoone rekonstrueerimist.

Kokku on hoonetesse planeeritud 52 korterit.

Juurdepääsud on kavandatud kruntidele Hurda ja Näituse tänavatelt. Parkimine on lahendatud krundi piires osaliselt maa-alusena. Kokku on planeeritud 96 parkimiskohta.

Kogu kvartalile ühtse ja kõrgetasemelise lahenduse saamiseks on vaja korraldada arhitektuurivõistlus.

Linnavalitsus algatas planeeringu koostamise Näituse Arenduse OÜ ettepanekul mullu 13. jaanuaril.