Kohus tühistas Põhja-Kiviõli teise põlevkivikarjääri loa


BNS 12.04.2010

Tallinna ringkonnakohus tegi reedel otsuse, millega tühistas Kiviõli Keemiatööstusele Põhja-Kiviõli teises põlevkivikarjääris kaevandamiseks väljastatud loa, ettevõte viib vaidluse riigikohtusse.

Kohus leidis, et keskkonnaministeerium ei ole kaevandamisloa väljastamise menetluses piisavalt arvestatud maaomanike ja teiste huvitatud isikute seisukohtadega, vahendas kohtu otsus kaevandamisloa vaidlustajate esindaja.

Kaebuse Kiviõli Keemistööstuse OÜ-le väljastatud kaevandamisloa kohta esitasid kaheksa eraisikut ja üks ettevõte, kellele kuuluvad Põhja-Kiviõli põlevkivikarjääri teise etapi laienduse piirkonda jäävad maatükid. Ettevõte tahaks neid maid endale, kuid pole omanikega nende äraostmise osas kokkuleppele jõudnud.

Kiviõli Keemiatööstus on varem enamiku erimeelsusi tekitanud kinnistute omanikuna esile tõstnud Nikolai Reismani.

Ringkonnakohus leidis, et keskkonnaministeerium oleks pidanud panema kavandamisloa taotluse ja kaevandamisloa eelnõu koos seletuskirja ning kõigi asjassepuutuvate dokumentidega avalikkusele välja ning tagama nii maaomanikele kui kõigile teistele huvilistele võimaluse nimetatud dokumentidega mõistliku aja jooksul tutvuda ning esitada vastuväiteid ja ettepanekuid.

Kuna seda ei tehtud, võisid kaevandamisloa menetluses jääda arvestamata asjaolud, mis võisid mõjutada loa väljaandmise sisulist otsustamist, nentis kohus vaidlustajate teatel.

Koos otsusega tegi ringkonnakohus määruse, millega taastas Tallinna halduskohtu poolt tühistatud esialgse õiguskaitse ehk keelas taas kõik kaevetööd Põhja-Kiviõli teises põlevkivikarjääris. Reaalset kaevandamist alal seni toimunud pole.

Maaomanike ja riigi vahel peetavasse vaidlusse kolmanda isikuna kaasatud Kiviõli Keemiatööstuse esindaja vandeadvokaat Mikk Lõhmus rääkis BNS-ile, et kohus tõi otsust argumenteerides välja asjaolu, et kaeveloa väljastamise käskkirja projekti ei tutvustatud avalikult.

See argument on Lõhmuse sõnul õiguslikult väga vaieldav. "On päris selge, et kõik kaebuse esitajad olid kaevandusloa menetlusest väga hästi teadlikud. Käskirja projekti tutvustamine poleks sisuliselt midagi muutnud," lausus ta.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on alustanud kinnisasja sundvõõrandamise seaduse alusel menetlust, mille eesmärgiks on karjäärialal asuvate kinnistulele riigi kasuks sundvalduse seadmine. Ministeeriumi teatel püüab ta maaomanikega läbi rääkida.

Kohtus maaomanikke esindanud advokaadibüroo Tark & Co advokaat Jaana Penne sõnas, et Tallinna ringkonnakohtu reedene otsus tähendab antud juhul ka seda, et riigi sekkumine maaomanike omandiõiguse teostamisse sundvalduse seadmise kaudu on selgelt alusetu ja ebaproportsionaalne.

"Õigusvastasest kaevandamiloast ei saa tekkida mingisugust ülekaalukat avalikku huvi maaomanike kinnistutele sundvalduse seadmiseks ega kasutusvaldajate kasutusvalduse sundvõõrandamiseks," sõnas Penne.