Laagri asula veerajatiste hankele tuli 11 pakkumist


BNS 12.04.2010

Saue valla teenindusettevõte AS Kovek välja kuulutatud riigihankele Laagri keskasula ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks tuli 11 pakkumist.

Projektijuht Toivo Kallaspoolik ütles BNS-ile, et hanke võitja selgub järgmisel nädalal.

Hanke raames on kavas rajada ligikaudu 8,45 kilomeetrit veetorustikke, sealhulgas 194 liitumispunkti. Samuti rajatakse 24 tuletõrje hüdranti, kolm veemõõdusõlme, kaks reoveemõõdusõlme, ligikaudu 4,52 kilomeetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku 193 liitumispunktiga, ligikaudu 2,67 kilomeetrit survekanalisatsioonitorustikku ja 10 reoveepumplat.

Tööd algavad kava järgi mais ja kestavad tuleva aasta novembrini.