Elanikud soovivad peatada Otepää teemapargi planeeringu


BNS 12.04.2010

Otepää linnas asuva Otepää ajaloo teemapargi detailplaneeringu muutmise detailplaneeringu avalikul arutelul tehti ettepanek planeeringu menetlemine peatada, kuna selle sisu ei lähe kokku projekti põhiideega.

Otepää vallavalitsuse planeerimisspetsialist Merle Anton rääkis BNS-ile, et arutelul oli kohal viis inimest, kelle seast tehti ettepanek peatada detailplaneeringu menetlus kuni selguvad põhilised prioriteedid, kuidas seda rajada.

Antoni sõnul oldi eelkõige vastu uues planeeringus ettenähtud laululava rajamisele Linnamäe orgu, kuna see tekitab elukeskkonnas muudatusi.

"Inimesed leidsid, et see teemapark peaks rääkima ikka ajaloo teemal, et põhirõhk ei läheks avalike ürituste tegemise kohale," lisas Anton.

Ta rääkis, et planeeringu menetlemise peatamise argumendiks toodi ära ka see, et projekt on sisuliselt peatunud. Nimelt on saatnud vallavalitsus märgukirja, et selle projektiga praegu edasi ei minda, ütles Anton.

Anton selgitas, et sama ala kohta kehtib tegelikult 2005. aastast planeering, mille suurim erinevus praegusega võrreldes ongi rahvaürituste koht Linnamäe orus. "Kõik muu on sellised tehnilised muudatused, mida oleks saanud ka vana planeeringu alusel teha," rääkis Anton.

Tema sõnul tuleb nüüd planeeringuga minna esimesel võimaluse vallavalitsuse ette, kes otsustab, kuidas sellega edasi minna.

Otepää vallavalitsuse kodulehe andmetel hõlmab detailplaneeringuala Linnamäe kalda, Linnamäe oru ja Vabadussõja kinnistuid, mille omanikuks on Otepää vald. Planeeringuala suurus on kaheksa hektarit, maakasutuse sihtotstarve on üldmaa ja sotsiaalmaa.

Otepää ajaloo teemapargi detailplaneeringu muutmise vajadus tuleneb parklakohtade puudusest Otepää linnas, liikluskorralduse ja -ohutuse parandamise vajadusest Valga maantee ääres, rahvaürituste korraldamiseks võimaluste loomisest Linnamäe orus ja hoonestustingimuste täpsustamisest.

Planeeringuga on täpsustatud kergliiklustee asukohta ja laiendatud parklat Valga maantee ääres. Rahvaürituste korraldamiseks Linnamäe orus on kavandatud vabaõhulava plats tiigi kaldale.

Täpsustatud on ehitusõiguse tingimusi - määratletud on suurim lubatud ehitiste arv, nende kõrgused ja arhitektuursed tingimused.