Pärnu algatas spordiselts Põhjakotka kinnistu planeeringu


BNS 12.04.2010

Pärnu linnavalitsus käivitas detailplaneeringu koostamise protsessi Tammiste tee 6a kinnistule, mille oli Pärnu linnalt erastanud Eesti Spordiselts Põhjakotkas.

Spordiselts sai võimaluse Tammiste tee 6a kinnistu erastamiseks Pärnu linnalt vastutasukse selle eest, et müüs varem talle kuulunud Rääma tänava ääres paikneva sõudebaasi kinnistu Pärnu linnale.

Põhjakotka esindaja esitas taotluse Tammiste tee kinnistu detailplaneeringu algatamiseks tänavu veebruaris, märtsis oli planeeringu algatamist toetanud Pärnu ruumilise planeerimise komisjon.

Detailplaneeringu ala suurus on 33.059 ruutmeetrit ja see asub Pärnus Tammiste linnaosas. Alal on aastaid paiknenud vibulaskestaadion.

Detailplaneeringuga soovitakse muuta ala elamumaaks ja üldmaaks. Detailplaneering teeb ettepaneku Pärnu linna üldplaneeringu muutmiseks.

Lisaks algatas Pärnu linnavalitsus Jaama tänava, Tammiste tee ja Kaasiku tänava äärse hoonestuse vahelise ala detailplaneeringu koostamise. Vastava ettepaneku tegi Pärnu linn ise.

Ka see 52.002 ruutmeetrine ala asub Pärnus Tammiste linnaosas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on alale elamute planeerimine. Pärnu linna üldplaneering näeb alale ette üldmaa ja väikeelamumaa juhtotstarbe. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Pärnu linna üldplaneeringu muutmiseks.