Keskkonnakaitsjad soovivad peatada elektriparkide ehituse


BNS 10.04.2010

Eesti keskkonnaühenduste koda saatis majandusministeeriumile ettepaneku mitte algatada Liivi lahe meretuulepargi hoonestusloa taotluse menetlemist ning peatada ka teiste merealadele kavandatud arendusprojektide lubade menetlemine, kirjutab Oma Saar.

Liivi lahe piirkonda, sealhulgas ka Ruhnu saare lähedusse kavandatud tuuleelektrijaamade asukoht kattuks osaliselt Natura 2000 Pärnu lahe linnualaga, mis on üks tähtsamatest arktiliste merelindude peatus- ja läbirändealadest Eestis ja väga oluline ka Euroopa mastaabis, teatas Eesti keskkonnaühenduste koda.

Tuulikute ulatuslik paigaldamine võib kaasa tuua toitumiseks vajalike merepõhjakoosluste olulist muutumist ja suurendada riski lindude kokkupõrgeteks tuulikutega.

Eesti maaülikoolil on kavas alustada käesoleval aastal Liivi lahes lindude lennuloendusi ja TTÜ meresüsteemide instituudil on kavandamisel projekt, mille üheks eesmärgiks on just tuuleenergia arendamiseks sobilike piirkondade väljaselgitamine Liivi lahe piirkonnas.

Võimalik, et nende tööde tulemusel tunnistatakse suur osa kavandatava arenduse territooriumist tuuleparkide arenduse osas mitteperspektiivseks, kirjutavad keskkonnakaitsjad. Seetõttu on nende hinnangul otstarbekas sellesse piirkonda kavandatud arendustegevuste menetlemine peatada ja uusi taotluste menetlusi mitte algatada, enne kui on selgunud nimetatud uuringute tulemused.

Oma kirjas tegi Eesti keskkonnaühenduste koda valitsusele ja ministeeriumidele ettepaneku riikliku teemaplaneeringu algatamiseks, et selgitada välja tuuleenergia arendamiseks sobilikud kohad merealadel.