Jõgedelt kaovad kalu takistavad paisud


BNS 09.04.2010

Kalade liikumist takistavate paisude kalasõbralikuks tegemisele või lammutamisele kulub umbes sada miljonit krooni, kirjutab Eesti Päevaleht.

Ligi 300 miljonit krooni maksma minevast vooluveekogude seisundi parandamise projektist kulub kolmandik kalateadlaste poolt probleemseks tunnistatud 23 paisule, mis takistavad kalade liikumist. Eurodirektiivide kohaselt peab juba 2013. aastaks kõigil lõhejõgedel olema tagatud kalade vaba liikumine kudealadele.

Täielikult Euroopa ühtekuuluvusfondist tuleva rahaga tehtavat projekti vedava keskkonnateabe keskuse projektijuht Koit Prants ütles, et tööde alustamiseks on kõik vajalikud eeluuringud tehtud ja sõlmitud ka vastavad kokkulepped maaomanikega.

Kui lähiajal tööde tegija leidmiseks välja kuulutatav hange sujub plaanipäraselt, võib juba juulis kõigi sõelale jäänud paisude juures töö lahti minna.

Kui mõnedele lõhejõgedele rajatakse olemasolevate paisude juurde spetsiaalsed kalapääsud, siis mõnes kohas on vaja vanad tammid või nende jäänused kalade teelt täiesti koristada. Näiteks Lõuna-Eestis asuval Piusa jõel muudetakse kalasõbralikuks või lammutatakse üksteist praegust tammi.

Erinevalt teistest lõhelistele olulistest jõgedest tahetakse projekti käigus korrastada Kesk-Eestisse jääv ja Pärnu jõkke suubuv Esna jõgi. Viimase 15 aastaga on koprad Esna ülemjooksu tammitanud ja kudevatele forellidele kättesaamatuks muutnud. Nüüd kavatsetakse kõik koprapaisud lammutada ja ühes sellega korda teha ka kudemiseks vajalikud kärestikud.