Nõmme uue raudteeülesõidu eskiis läheb väljapanekule


BNS 08.04.2010

Teede Tehnokeskusel on valminud Nõmme eritasandilise raudteeületuskoha detailplaneeringu eskiisi eellahendus, mille avalik arutelu toimub 23. aprillil Rahumäe põhikooli auditooriumis.

Eellahendusega saab tutvuda kuni 23. aprillini Nõmme linnaosa valitsuses, selle teenindussaalides ja AS Teede Tehnokeskuse koduleheküljel.

Euroopa Ühtekuuluvusfondi toetatava mitmetasandiliste raudteeülesõitude projekti eesmärgiks on ohutuse suurendamine raudteeülesõidul ja liiklusummikutest tulenevate keskkonnamõjude vähendamine.

Kavandatav eritasandiline raudteeületuskoht on kavas rajada olemasoleva ülesõiduga samasse piirkonda Nõmme ja Rahumäe raudteejaama vahele.

Eritasandiline raudteeületuskoht on kavandatud selliselt, et tänav viiakse süvendisse ja raudtee alla rajatakse ringristmik.

Lisaks Nõmme raudteeülesõidukoha projektile arendab Tallinna linnavalitsus ka Pääsküla raudteeülesõidukoha uuendamise projekti.