VKG Ojamaa kaevanduse konveieri trass läheb kooskõlastusele


BNS 08.04.2010

Ida-Viru maavalitsus saadab kooskõlastusele teemaplaneeringu AS-i Viru Keemia Grupp (VKG) Ojamaa kaevanduse põlevkivikonveieri asukohatrassi määramiseks.

Maavalitsus saadab järgmise nädala alguses teemaplaneeringu kooskõlastuseks 12 instantsile. Nende hulgas on Ida-Eesti päästekeskus, keskkonnaministeerium, majandusministeerium ja mitmed kohalikud omavalitsused.

Teemaplaneering kavandab maapealset konveiersüsteemi kogupikkusega 12,25 kilomeetrit, mis võimaldaks transportida põlevkivi Ojamaa kaeveväljalt VKG tootmisterritooriumile Kohtla-Järve linnas.

"Otsime konveierlindi läbimiseks kõige soodsamaid võimalusi, mis teeks keskkonnale kõige vähem kahju ja ei häiriks inimeste ega looduse elukeskkonda," ütles BNS-ile Ida-Viru maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Tiit Toos.

Ta selgitas, et konveieri asukohatrassi puudutav keskkonnamõju strateegilise hindamise programm on saanud heakskiidu ja mõjude hindamine on samuti jõudnud lõppjärku.

Toosi sõnul lähevad kooskõlastusringile konveieri asukohatrassi keskkonnamõjude hindamise tulemused, planeeringulahendus ja põhijoonis. "Kui täiendavaid ettepanekuid ei tule, siis kiidetakse keskkonnamõjude hindamine heaks."

Planeeringumaterjalidega saab tutvuda Ida-Viru maavalitsuses ja OÜ Hendrikson & Ko Tartu kontoris.