Muuga sadama teede rajamise hankele tuli kaheksa pakkumist


BNS 08.04.2010

AS-i Tallinna Sadam korraldatud Muuga sadama idaosa teede ja tehnovõrkude rajamise hankele tuli kokku kaheksa pakkumist.

Tallinna Sadama pressiesindaja Sven Ratassepp ütles BNS-ile, et hankedokumendid võttis välja 17 firmat, pakkumisi esitati kaheksa ja neist kolm olid ühispakkumised.

Pakkumised esitasid Tallinna Teede AS, Lemminkäinen Eesti AS, Nordecon Infra AS, AS Teede REV-2 ja AS TREF.

Ühispakkumised tegid konsortsium OÜ Astlanda Ehitus, OÜ Stoneron, KMG Inseneriehituse AS ja Niska&Nyysönen OY, konsortsium AS Raunopol ja Akciju Sabiedriba BNGS Eesti filiaal ning konsortsium AS KPK Teedeehitus, OÜ RTS Infraehitus, Insneriehituse AS ja SIA Via.

Hanke võitja peab ehitama välja Muuga sadama idaosa Hoidla tee koos kergliiklusteega, reoveekanalisatsiooni pumpla koos survetorustikuga, tuletõrjevee- ja joogiveetorustiku.

Lisaks tuleb rajada Hoidla tee sajuveekanalisatsioon, sajuveetruubid, sealhulgas Kroodi oja truubid, kesk- ja madalpinge kaabelliinid koos kaablikanalisatsiooniga, Muuga sadama 10-kilovoldine keskjaotuspunkt, Hoidla tee valgustus ja side liinirajatised ning telekommunikatsioonid.

Uut teed tuleb rajada 1,69, kergliiklusteed 1,7 kilomeetrit ja olemasolevat teed rekonstrueerida 0,38 kilomeetrit.

Hanke kestuseks on kuus kuud.