Neli suurt transpordiprojekti saavad ligi 800 miljonit


BNS 08.04.2010

Valitsus otsustas neljapäeval lisada transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava põhinimekirja neli suurt transpordiprojekti, mis saavad ligi 800 miljonit krooni.

Transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava põhinimekirja maht aastani 2015 on 13,15 miljardit krooni, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Struktuuritoetused moodustavad sellest 9,8 miljardit krooni, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Põhinimekirjas on 28 projekti, kava lisanimekirja moodustab üks projekt kogusummas 670 miljonit krooni.

Transpordi investeeringute kava muudatusel lisatakse investeeringute kava põhinimekirja järgmised projektid: väikesaartega ühenduse pidamiseks laevade soetamine, Tallinna-Paldiski ja Keila-Riisipere raudtee rekonstrueerimine, Tallinn-Narva maantee Rõmeda-Haljala teelõigu ehitus ja riigile kuuluvate väikesadamate rekonstrueerimine.

Projektide täpne maksumus selgub pärast riigihangete läbiviimist.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ütles, et uute projektide puhul on oluline, et nad rakenduksid võimalikult kiiresti. "See tähendab täiendavaid töökohti nii ehitussektoris kui ka laevaehitajatele," lisas ta.

Väikesaarte uute laevade soetamiseks kulub eeldatavalt 340 miljonit krooni. Uute ja keskkonnasäästlike laevade soetamine võimaldab oluliselt parendada saarte püsielanike elukvaliteeti ning lahendada läbi püsiva ja regulaarse laevaühenduse saarte majandusprobleeme, mis julgustaks inimesi senisest enam saari oma elu- ja tegevuspaigaks valima. Samuti annab see impulsi turismi arenguks ja loob juurde töökohti.

Tallinna-Paldiski ja Keila-Riisipere raudtee rekonstrueerimise eeldatav maksumus on 250 miljonit krooni. Praegu on nimetatud lõikudel sõidukiirust piiratud kohati kuni 40 kilomeetrini tunnis.

Pärast rekonstrueerimist tõuseb kiirus lõikudel kuni 120 kilomeetrini tunnis. Rekonstrueerimise tagajärjel suureneb oluliselt reisijamugavus ja -kiirus ning koos veeremi uuendamisega ka ühistranspordi atraktiivsus.

Tallinna-Narva maantee Rõmeda-Haljala teelõigu ehituse kogumaksumus on eeldatavalt 100 miljonit krooni. Olemasolevale Haljala ristmiku piirkonda läbivale kolmekilomeetrisele teelõigule on praegu seatud kiirusepiirangud ja teelõik on liiklusohtlik.

Ehitustööde eesmärgiks on tagada tulevikus sujuv ja ohutu liiklus nii kohalikele liiklejatele kui ka transiidile kohas, kus Tallinna-Narva maantee ristub Rakvere-Haljala teega. Selleks ehitatakse ristmikule viadukt koos peale- ja mahasõitudega.

Riigile kuuluvate väikesadamate rekonstrueerimine läheb eeldatavalt maksma 83 miljonit krooni. Tööde eesmärgiks on tingimuste kindlustamine püsielanikkonna säilimiseks saartel ja laevaliikluse navigatsiooniperioodi pikendamine.

Järgmisel nädalal arutab valitsus Tartu läänepoolse ümbersõidu rahastamist, mille eeldatav kogumaksumus on 400 miljonit krooni. Samuti tähendab see esimest sammu Tallinna-Tartu maantee Tartu-poolse arendamise alustamisel.

Tööde käigus remonditakse 450 meetri pikkune Variku viadukt ja rajatakse raudteealune ühendus Tartu ringteega kuni Tartu linna piirini. Liiklusohutuse parandamiseks tuleb neljarajaline maanteelõik, ehitatakse ümber ristmikud, rajatakse üks maanteesild, likvideeritakse ohtlik Tõrvandi samas tasapinnas raudteeületuskoht, ehitatakse kergliiklusteed, paigaldatakse valgustust ja luuakse võimalus läänepoolse ringtee ühendamiseks Tartu idapoolse ringteega.

Uute projektide lisamist investeeringute kavva võimaldas praegu töös olevate hangete mõningane odavnemine. Samuti on transpordi investeeringute kava muutmisel oluliseks ajendiks tagada Euroopa Liidu toetusraha maksimaalne kasutus ja transpordi areng, märkis majandusministeerium.