Maanteamet käivitas Jõhvi-Rausvere teelõigu remondihanke


BNS 08.04.2010

Maanteeamet käivitas kolmapäeval Jõhvi-Vasknarva maantee 8,4-kilomeetrise Jõhvi-Rausvere teelõigu remonttööde hanke.

Edukas pakkuja peab ehitama terve teelõigu ulatuses uue katendikonstruktsiooni koos pikiprofiili parandusega ning uued külgkraavid ja truubid.

Lisaks tuleb remontida ristmikud, paigaldada uued liikluskorraldusvahendid ja ümber ehitada 2,69 kilomeetri ulatuses olemasolevaid sideliine.

Maanteeamet jätab endale võimaluse tellida pakkujalt täiendavaid või uusi ehitustöid.

Hankeleping sisaldab kuuekuulist tööperioodi, millest pool tehakse tänavu perioodil juuni algusest augusti lõpuni ja pool 2011. aasta samal perioodil.

Hankelepingu garantiiperiood on 60 kuud.

Hanketingimuste järgi peab pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive tee ehitus- ja remonditööde osas olema vähemalt 30 miljonit krooni ilma käibemaksuta.

Hankele saab pakkumisi esitada 4. maini.