Nordecon uurib Türi vallas ehitusliiva kaevandamisvõimalusi


BNS 07.04.2010

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon väljastas AS-ile Nordecon Infra geoloogilise uuringu loa Järvamaal Türi vallas Pala külas ehitus- ja täiteliiva ning ehitus- ja täitekruusa kaevandamisvõimaluste uurimiseks.

Liivamäe teise uuringuruumi teenindusala pindala on 12,58 hektarit. Nordecon Infra plaanib maavarasid kasutada teede-, keskkonna- ja tavaehituses.

Keskkonnaameti pressiesindaja ütles BNS-ile, et maardlat ja maardlaosa kui sellist Liivamäe teises uuringuruumis varem moodustatud ei ole. Maapõueseaduse kohaselt võib kaevandada arvelolevat maavaravaru.

Pressiesindja sõnul sõltub oletatava maardla moodustamine ehk kandmine riiklikku maavarade registrisse geoloogilise uuringu tulemustest. Uuringute eesmärk on eeskätt selgitada välja uuringuruumi piires esineva maavara levik, paksus, kvaliteet ja kaevandamistingimused, mis võimaldaksid varu hinnata aktiivse tarbevaruna.

Tarbevaru uuringu teeb OÜ Inseneribüroo Steiger. Uurimissügavus on kuni 15 meetrit, puurauke on kuni 20 ja uuringukaeveõõsi kuni kaheksa.

Muudeks sihtotstarbelisteks töödeks on materjali granulomeetrilise koostise ja filtratsiooni koefitsiendi määramine ja topograafiline mõõdistamine.

Luba kehtib kaks aastat.

Geoloogilise uuringu tegemisel tuleb järgida kõiki keskkonnakaitse ja ohutustehnika nõudeid. Teekaitsevööndis aktiivse varu kinnitamise soovi korral tuleb kooskõlastada tegevus maaomanikuga ja korrastada uuringuks kasutatud maa-ala.

Kavandatav tegevus ei ole keskkonnamõju hindamise objekt.