Tallinn kehtestab AS Favorte suurarenduse planeeringu


BNS 06.04.2010

Tallinn kavatseb kehtestada Laki, Mustjõe, Veskimetsa ja Kõrgepinge tänava vahelise ligi seitsmehektarilise maa-ala detailplaneeringu, millega AS Favorte saab õiguse suures mahus äri- ja tootmishoonete ehituseks.

Kristiine linnaosas asuv 6,91 hektari suurune maa-ala on kavas jagada 25 krundiks ja määrata neile ehitusõigus paljude äri- ja tootmishoonete ning jäätmejaama ehituseks.

Alal asub praegu kaarhall ja valdavalt ühekorruseline hoonestus, selgub Tallinna linnavalitsuse kolmapäevase istungi dokumentidest.

Planeeringualast ida suunal, teiselpool Laki tänavat on peamiselt tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega krundid. Erandiks on kontaktvööndi kaguosas paiknev Forelli tänaval asuv Kristiine Spordihoone. Laki ja Marja tänava nurgal paikneb kaheksakorruseline Standardi mööblivabriku hoone.

Alale kavandatud väikesel jäätmejaamal on korralduse eelnõu järgi keskkonnamõju väike. Sortimata olmejäätmeid ega biolagunevaid toidujäätmeid seal vastu ei võeta ning seetõttu puudub ebameeldiva lõhna levimise oht ning kahjulik mõju naaberkinnistutele, seisab eelnõus.

Jäätmejaam töötab kava järgi vaid päevasel ajal neli-viis tundi päevas ja on avatud kolmel-neljal päeval nädalas.

Kokku on kavas anda alale ehitusõigus enam kui kümne äri ja tootmishoone rajamiseks, need oleksid kahe- kuni kaheksakorruselised. Uut hoonetealust pinda on üle 10.000 ruutmeetri. Lisaks lubab planeering ühe ja kahekorruselistele hoonemahtudele juurde- ja pealeehitisi.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotlesid 15. novembril aastal 1999 AS Ehituse MV ja REV Ehituse AS. AS Favorte ja tallinna linnaplaneerimise ameti vahel sõlmiti 2004. aasta augustis detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õiguse üle andmise leping.