Algas Aruküla 11-kilomeetrise kõrgepingeliini hange


BNS 06.04.2010

Eesti põhivõrguettevõte OÜ Elering kuulutas välja hanke 11,4 kilomeetri pikkuse 330-kilovoldise õhuliini ehitamiseks Vaida ühendussõlmest uue Aruküla alajaamani.

Õhuliini rekonstrueerimine toimub võtmed kätte meetodil. Tööde teostaja peab tarnima kõik projektiga seotud seadmed, liini konstruktsioonid ja materjalid ning teostama vajadusel täiendavaid uuringuid ja koostama tööprojekti. 330-kilovoldine õhuliin tuleb anda tellijale üle lõplikult pingestatud kujul.

Hanke eesmärk on tõsta Aruküla alajaama pingeaste 220 kilovoldilt 330 kilovoldile. Tööde teostaja peab ehitama kaheahelalise liini osaliselt töösoleva 220 kilovoldise õhuliini kõrvale. Pärast uue liini pingestamist tuleb 220 kilovoldine õhuliin demonteerida.

Hanketeate järgi on ehitustingimused rasked, kuna liin läbib osaliselt soist ala ja turbapinnast.

Taotleja viimase kolme majandusaasta aastakäive peab olema vähemalt 100 miljonit krooni ja omakapital vähemalt 10 miljonit krooni. Pakkumuse tagatis on 800.000 krooni.

Läbirääkimistega hankemenetluses saab taotlusi esitada 13. maini. Pakkumused avatakse 27. juulil.

Hanke kavandatav alguskuupäev on 15. september 2010 ja lõppkuupäev 31. august 2012.

Märtsi algul kuulutas Elering välja hanke leidmaks Aruküla alajaama jõutrafode tarnija.